چاپ

نرم افزار Geo-Studio 2004

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد.

 

 

این برنامه از قابلیت ها و انعظاف پذیری بیشتری نسبت به ویرایش 2002 خود دارد 

دریافت این نرم افزار به شدت توصیه میشود !