چاپ

فیلم آموزشی seep/w

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد.

 

 

 

فیلم آموزشی آنالیز نشت سد توسط برنامه
seep/w

مشخصات سد :

سد از نوع همگن بدون زهکش
آنالیز در حالت تراوش پایدار
مدت زمان فیلم 14 دقیقه

 

چاپ

معایب ومزیت های سیستم عامل مک در مقابل ویندوز

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد.

 

چند روز پیش یک مقاله بسیار جالب را وقتی به یکی از فروشگاه های نرم افزار در شیراز (شبنم رایانه ) رفته بودم دیدم 

تصمیم گرفتم آن را اسکن کنم و در سایت قرار بدم 

امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره