چاپ

قابل توجه دانشجویان دانشگاه آپادانا

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد. قرار گرفته در اطلاعیه

برای مشاهده گروه بندی ها، موضوع ها و زمان بندی های ارایه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

لیست گروه بندی دانشجویان درس آزمایشگاه بتن

دانلود

لیست گروه بندی دانشجویان درس تاسیسات برقی

دانلود 

لیست گروه بندی دانشجویان درس آزمایشگاه مکانیک خاک

دانلود

لیست گروه بندی دانشجویان درس متره 

دانلود گروه ۱

دانلود گروه  ۲

 


 

توجه شود سمت راست هر موضوع شماره گروه ها ذکر شده است.(شماره های گروه  همان شماره ردیف هر موضوع می باشد) 

 

موضوع های پروژه درس آزمایشگاه بتن بر اساس شماره گروه ها

دانلود

موضوع های پروژهدرس تاسیسات برقی بر اساس شماره گروه ها

دانلود

چگونگی انجام پروژه درس متره

دانلود

موضوع های پروژه درس  آزمایشگاه مکانیک خاک بر اساس شماره گروه ها

دانلود

موضوع های پروژه درس  آزمایشگاه مقاومت بر اساس شماره گروه ها

دانلود

 


 

تاریخ ارائه پروژه درس آزمایشگاه بتن

دانلود

تاریخ ارائه پروژه درس آزمایشگاه مکانیک خاک

دانلود

تاریخ ارائه پروژه درس آزمایشگاه مقاومت

دانلود

تاریخ ارائه پروژه درس تاسیسات برقی

دانلود

 

 


 

دانشجویان گرامی، فایل هایی که برای پروژه متره می توانید از آن استفاده نمایید در زیر لیست شده است:

 

 شاخص قطعي تعديل آحاد بهاي سال 87.pdf 414 KB 

 شاخص قطعي تعديل آحاد بهاي سال 88.pdf 390 KB

  شاخص قطعي تعديل آحاد بهاي سال 89.pdf 322 KB

 شرايط عمومي و خصوصي پيمان نشريه 4311.pdf 1.63 MB

 فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1388.pdf 928 KB

 نشريه 83.pdf 7.99 MB

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر