چاپ

طراحی انواع کالورت با برنامه ی HY-8 + فیلم آموزش فارسی این نرم افزار

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد.

برنامه ی HY-8 ساده ترین برنامه رایگانی است که برای آنالیز کالورت ها با اشکال گوناگون کاربرد دارد .

این برنامه مطابق با آیین نامه FHWA ساخته شده است. برای دانلود این برنامه و فیلم آموزشی فارسی آن به

ادامه مطلب مراجه فرمایید