چاپ

ژاپن چگونه ژاپن شد؟

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد.

 

Image

کتاب ژاپن چگونه ژاپن شد از معدود کتاب هایی است که با زبانی راحت راه پیشرفت یک جامعه برای پیشرفت را نشان میدهد .نویسنده این کتاب آقای دکتر حسنی هستند.ایشان در حال حاضر دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق و فارغ التحصیل از دانشگاه کوبه ژاپن میباشند.خواندن این کتاب همچنین به مسئولینی که شعار ژاپن اسلامی در کشور میدهند نیز بسیار توصیه میشود 

 

 

 

چاپ

از شعار گرایی تا شعار گرایی

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد.

اتفاقی که موجب شد این مقاله را بنویسم این بود که طی هفته های اخیر  هفته نامه عصر ارتباط  این آگهی مربوط به همراه اول را منتشر کرد:

 مطابق این تبلیغ این اپراتور جهاد گر هست آن هم در عرصه اقتصاد....

عجیب هست .البته باید بگم از نظراتی دیگه عجیب نیست.