مطالب

چاپ

ژاپن چگونه ژاپن شد؟

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد. قرار گرفته در معرفی کتاب عمومی

 

Image

کتاب ژاپن چگونه ژاپن شد از معدود کتاب هایی است که با زبانی راحت راه پیشرفت یک جامعه برای پیشرفت را نشان میدهد .نویسنده این کتاب آقای دکتر حسنی هستند.ایشان در حال حاضر دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق و فارغ التحصیل از دانشگاه کوبه ژاپن میباشند.خواندن این کتاب همچنین به مسئولینی که شعار ژاپن اسلامی در کشور میدهند نیز بسیار توصیه میشود