چاپ

دفترچه ی طراحی کالورت ها

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد. قرار گرفته در مقالات و آیین نامه های عمران

دفترچه ی طراحی کالورت بر اساس استاندارد

 

 

HYDRAULIC DESIGN OF
HIGHWAY CULVERTS
HYDRAULIC DESIGN OF
HIGHWAY CULVERTS

1.لینک دانلود دفترچه  :

 

 

 

http://isddc.dot.gov/OLPFiles/FHWA/012545.pdf

 

 

 

2.لینک دانلود دفترچه ی کمکی برای طراحی کالورت :

www.seewill.ir/PDF/Culvert.pdf

دوستان گرامی برای حل مسئله ها از منبع شماره ی 2 استفاده کنید


توجه داشته باشید لازمه ی فراگیری نکات و نمودارها  خواندن فصل  3 : طراحی کالورت  (culvert design ) در منبع 1 میباشد


موفق باشید

اضافه کردن نظر