چاپ

کارت گرافیک

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد. قرار گرفته در مقالات و آیین نامه های عمران

آیا میدانید بر چه اساسی کارت گرافیک مورد نظر خود را تهیه کنید

مقاله گذاشته شده با زبانی راحت و روان اجزای کارت گرافیک را مورد بحث قرار داده است

برگرفته از دوهفته نامه تخصصی سخت افزار عصر شبکه

دانلود :

 


اضافه کردن نظر